HAPPY NEW YEAR OF 2018


85. 7 Chức Thánh

07/10/2013

Thưa cha, trước năm 1954 con có nghe ông bà nói: Để trở thành một linh mục phải có đủ 7 chức thánh. Bảy chức ấy là những chức gì, và nhiệm vụ của mỗi chức ra sao? Ngày nay để trở thành linh mục chỉ cần 2 chức: chức sáu (Phó Tế) và chức linh mục. Xin cha giải thích tại sao Giáo Hội lại có sự thay đổi này. Chân thành cám ơn cha và kính chúc cha luôn an mạnh, nhiều ơn khôn ngoan, sáng suốt để cha hướng dẫn chúng con hiểu đạo và sống đạo tốt hơn. (Trần Nguyên, NE)

Anh Trần Nguyên thân mến, 
Anh "nghe ông bà nói: Để trở thành một linh mục phải có đủ 7 chức thánh". Trước Công Đồng Vatican II: bảy chức gồm bốn chức nhỏ (cắt tóc, mở cửa nhà thờ, rung chuông và đọc sách). Ba chức lớn là (Phụ phó Tế -- cụ năm, Phó tế -- cụ sáu, và linh mục). Để về nguồn Thánh Kinh nhiều hơn, Giáo Hội ngày nay nhấn mạnh đến tác vụ rõ ràng trong Thánh Kinh là thừa tác vụ: phó tế, linh mục, giám mục. Các chức nhỏ là những bổn phận khác nhau trong phụng vụ. Đức Phaolo VI, trong Ministeria Quaedam, muốn gồm tóm 5 chức nhỏ khi trao ban hai thừa tác vụ: Độc viên và Phục vụ Bàn Thờ. Một chủng sinh nhận lãnh hai thừa tác vụ này là đón nhận các chức nhỏ, nếu ông muốn gọi thế, như ngày xưa. Hình thức có khác nhưng đại cương thực chất cũng thế thôi. Ngay ngày xưa, một số chủng sinh nhận bốn chức nhỏ trong một lần rồi chức năm chịu sau. Chức năm phải để sau vì chủng sinh phải tuyên hứa giữ độc thân trước khi lãnh nhận. Nay lời tuyên hứa được chuyển lên trong nghi lễ truyền chức phó tế.

Đức Phaolô VI cũng mở rộng để các Hội Đồng Giám Mục xét và xin với Tòa Thánh để có các thừa tác vụ khác theo nhu cầu của Giáo Hội địa phương.

Ngày nay các chủng sinh trước khi được truyền "chức" phó tế cũng nhận các thừa tác vụ khác nhau do Giám mục: tiến sinh, đọc sách, giúp lễ .... Tất cả chỉ là những giai đoạn khác nhau trong việc đào tạo một linh mục thôi.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày