HAPPY NEW YEAR OF 2018


84. Sách Bài Đọc In Ở Việt Nam

07/10/2013

Thưa cha, giáo xứ chúng con mới có sự thay đổi: dùng bộ sách các Bài Đọc Phúc Âm trong thánh lễ, do nhóm Phiên Dịch các giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, xuất bản và phát hành tại Sài-gòn 1998. Mỗi lần chúng con nghe các bài Phúc Âm do cha xứ đọc rất lạ và chói lỗ tai, lại thiếu sót nhiều, và bớt bỏ nhiều lời của Chúa. Đáp Ca cũng khác, Alleluia cũng khác, làm chúng con thắc mắc.

Thưa cha, từ trước đến nay giáo xứ chúng con luôn xử dụng bộ sách Bài Đọc cũ, lời văn được viết nghe suông và ngọt tai, hiểu nhiều. Nhưng nay cha xứ chúng con không sử dụng bộ sách đó nữa, mà sử dụng bộ sách Bài Đọc phát hành tại Sài-gòn, VN. Như vậy có đúng không?  Xin cha giải thích cho chúng con, để chúng con hiểu biết và giữ đúng như Giáo Hội muốn. Chúng con cám ơn cha. (Một độc giả tại Canada)

Một độc gỉa tại Canada thân mến, 
Vấn đề "rất lạ và chói lỗ tai, lại thiếu sót nhiều, và bớt bỏ nhiều lời của Chúa" hay "lời văn được viết nghe suông và ngọt tai, hiểu nhiều" là ý kiến của từng người từng nhóm.  Để tránh hiểu lầm, tôi xin không bình luận thêm.

Về sách Bài Đọc in ở Việt Nam mới đây, tôi nhớ trong một bài đăng trên Internet, cha trưởng nhóm giờ kinh có thanh minh: nhóm giờ kinh in sách bài đọc trong lễ, khi chưa được chấp thuận của Hội Đồng Giám Mục, không có ý gây áp lực với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay với Ủy Ban Phụng Vụ Toàn Quốc. Dù việc dùng bản văn này trong Thánh Lễ là không hợp luật Phụng Vụ nhưng có người dùng nên nhóm cho in để tiện dụng cho họ.

Lời thanh minh của nhóm giờ kinh tạm đủ để trả lời cho thắc mắc trên.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày