83. Câu Phúc Âm

07/10/2013

Thưa cha, báo TTĐM số 296 có câu "Ta và Cha Ta là một". Xin cha vui lòng cho con biết Chúa Giêsu đã tuyên bố câu này ở trong trường hợp nào? Cảm ơn cha. (T. Đ.T., Canada)

Ông TĐT thân mến, 
Ông đọc thấy câu này trong Phúc Âm thánh Gioan. Khi người Do Thái trong dịp lễ tại Đền thờ Jerusalem xin Chúa Giêsu nói tỏ tường Ngài có phải là Đấng Messia không, Chúa Giêsu đã trả lời có câu này ( xem Phúc Âm Thánh Gioan 10:30)

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày