HAPPY NEW YEAR OF 2018


Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (18/12/2013)

 “Giáo lý cho người trẻ” (YOUCAT) là sách giáo lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo. Cuốn này được phát hành vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid khoảng giữa tháng 8 năm 2011. Sách được xuất bản bằng tiếng 


134. Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (1) (16/12/2013)

Sau đây là những giai thoại giữa Cha Sơn và anh Lý về những giải đáp thắc mắc liên quan đến Giáo lý của Giáo hội Công Giáo đã được giới thiệu bởi Gioan Baotixita Trần Đức Huyên, Giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn vào năm 1971 và được phê chuẩn bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Giám Mục Giáo phận Nha Trang vào ngày 19-3-1971 tại Nha Trang.


133. Bài 1: Thiên Chúa có thật không (2) (16/12/2013)

Sau đây là những giai thoại giữa Cha Sơn và anh Lý về những giải đáp thắc mắc liên quan đến Giáo lý của Giáo hội Công Giáo đã được giới thiệu bởi Gioan Baotixita Trần Đức Huyên, Giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn vào năm 1971 và được phê chuẩn bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Giám Mục Giáo phận Nha Trang vào ngày 19-3-1971 tại Nha Trang.


132. Bài 1: Thiên Chúa có thật không (3) (16/12/2013)

Sau đây là những giai thoại giữa Cha Sơn và anh Lý về những giải đáp thắc mắc liên quan đến Giáo lý của Giáo hội Công Giáo đã được giới thiệu bởi Gioan Baotixita Trần Đức Huyên, Giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn vào năm 1971 và được phê chuẩn bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Giám Mục Giáo phận Nha Trang vào ngày 19-3-1971 tại Nha Trang.


131. Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (4) (16/12/2013)

Thưa Cha, đâu đâu chúng ta cũng thấy có những sự xếp đặt lạ lùng. Nhưng trật tự của vũ trụ này không thể do mọt sự tình cờ nào đó tạo nên sao cha?


130. BÀI 2: Bạn Có Một Linh Hồn Bất Tử Không? (1) (16/12/2013)

Sau đây là những giai thoại giữa Cha Sơn và anh Lý về những giải đáp thắc mắc liên quan đến Giáo lý của Giáo hội Công Giáo đã được giới thiệu bởi Gioan Baotixita Trần Đức Huyên, Giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn vào năm 1971 và được phê chuẩn bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Giám Mục Giáo phận Nha Trang vào ngày 19-3-1971 tại Nha Trang. 

Thưa cha! làm sao để chứng minh được linh hồn bất tử?


129. Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không? (2) (16/12/2013)

Thưa cha, tôi bắt đầu thấy trong tôi có một cái gì đó không phải chỉ là vật chất?


128. Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không? (3) (16/12/2013)

Vì không được thỏa mãn hoàn toàn ở đời sống này, nên phải có sự thỏa mãn ở một nơi khác. Nói cách khác, linh hồn phải sống sau khi thân xác chết. Linh hồn bất tử.


127. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (1) (16/12/2013)

Thượng Đế là đấng tác thành, là đấng sáng tạo, và tôi cũng như mọi sự vật khác đều là tạo vật của Ngài.


126. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (2) (16/12/2013)

Ý nghĩa tôn giáo là như thế nào? Như cha nói chấp nhận tôn giáo là việc chính đáng và hợp lý.


125. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (3) (16/12/2013)

Mê tín đúng nghĩa là việc phụng thờ Thượng Đế cách sai lầm hay sự tôn thờ tạo vật. Nhưng trong ý nghĩa của câu anh vừa nói, mê tín là một tín ngưỡng dựa trên những lý lẽ không đầy đủ...


124.Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (1) (16/12/2013)

tôi muốn hỏi ảnh điều này: người ta có thể giữ đạo theo đường lối và sở thích riêng của mình không?


    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày