Hình ảnh Sinh Hoạt - Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi- Tucson, AZ

27/11/2013 

Cha xứ và Thầy Khánh cùng các hội viên. Hình chụp tháng 6-2012

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày