Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Tri Ân Ca - Công Cha Nghĩa Mẹ
Up folder
          01. Cong Cha Nghia Me (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02. Nho On Cha (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03. Cong Cha Nghia Me 1 (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04. Tuoi Tho Ngheo (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05. LK Luon Co Me (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06. Tay Me (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07. Yeu Me Cha (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08. Cong Cha Nghia Me 2 (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09. Me Ve Que Huong (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10. Tam Xuong Kho (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11. Tinh Thuong Cho Em (Lm JM. VuDucTung) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày