Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Thiên Cung CD -Tình Khúc Thiên Cung
Up folder
          01. Tinh Khuc Thien Cung (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02. Tinhh Ngai Vo Bien (Nguyen Viet Tan) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03. Da Tan Khuc (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04. Kinh Cho Mua Dong (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05. Xin Me Dan Dat (Nguyen Viet Tan & Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06. Cam On Ngai (Lm. Nguyen Van Tuyen) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07. Loi Cau Xin Tu Tran The (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08. Nuoc Mat Hong An (Lm. Nguyen Van Tuyen) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09. Loi Kinh Dang (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10. Tro Ve (Pham Tri Tue) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11. Chieu Noi Thanh Duong (Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12. Nguyen Xin Me (JIP - Nguyen Cong Thang) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày