Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Thiên Cung CD - Ngàn Đời Tri Ân 1
Up folder
          01. Tam Tinh Ca 2 (Lm. Thanh Tam) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02. Xin Ngai Thuong Con Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03. Vao Doi (Lm. Thanh Tam) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04. Tren Dinh Doi Xa (The Thong) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05. Con Chi La Tao Vat (Nguyen Duy) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06. Chieu Tim Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07. Buoc Chan Vao Doi (Tran Ngoc Ban) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08. Niem Xac Tin Cua Con (Lm. Nguyen Van Tuyen) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09. Xuat Hanh (Tuan Anh & Si Tin) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10. Ben Trong Cung Than (Do Vy Ha) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày