Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Thánh Ca-Hoài Đức
Up folder
          01 01 Loi Gioi Thieu - Truong Thanh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02 02 Thanh Tam Giesu Vua - Ho Le Thu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03 03 Cao Cung Len - Kim Cuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04 04 Mua Dong Nam Ay - My Hanh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05 05 Toi Tin - CD Le Bao Tinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06 06 Tho Lay Chua - CD Le Bao Tinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07 07 Gio Tu Nan - Kim Cuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08 08 Chua Len Troi - CD Le Bao Tinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09 09 Lay Me Khoan Nhan - Hoai Nam Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10 10 Dang Me - Ho Le Thu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11 11 Cung Chuc Trinh Vuong - CD Le Bao Tinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12 12 Loi Ket Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày