Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Thánh Ca Vào Đời 2- Lm Thành Tâm
Up folder
          01 Tam tinh ca 3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02 Ban duong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03 Theo Chua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04 Ky thac cho Chua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05 Toi se buoc di Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06 Dau chan tren cat Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07 Xin nhu long thuong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08 Song hanh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày