Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Up folder
          A.1. Loi gioi thieu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.2. Bai ca ngan trung - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.3. Chua la noi con nuong tua - Hoang Oanh & LM Vu Han Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.4. Kia ai anh hong - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.5. Magnificat - Hoang Oanh & LM Vu Han Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.6. Long trung nghia - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          A.7. Vet tu hung - Hoang Oanh - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.1. Anh hung Tu dao Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.2. Giac mo chua tron - Hoang Oanh Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.3. Gat trong suong vui - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.4. Tieng nhac oai hung - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.5. Ngay vinh thang - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          B.6. Ngay vinh thang - Ca doan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày