Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol8) - Ca Khúc Yêu Thương
Up folder
          CKYT-01. LmDuyThien - LoiGioiThieu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-02. PhuongThao - TinhChuaCaoVoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-03. CaoDuy - XinDenVoiCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-04. ThuyTien - CaKhucYeuThuong (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-05. CamVan - ConTinChuaOi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-06. TamCaAoTrang - HatLenBaiCaMoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-07. CamVan - HanhPhucDoiCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-08. ChauTuan - TimChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-09. CaoDuy - TamSuChiecAoDong (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-10. PhuongThao - NhoMe (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CKYT-11. TamCaAoTrang - LayChuaLaVua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày