Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol7) - Khúc Đàn Ca Dâng Chúa
Up folder
          KDCDC-01. HanhNguyen - NiemVuiDangChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-02. QuangMinh - ChuaDenThamCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-03. VanKhanh - NguoiChetChoTinhYeu (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-04. VanTruong - NhieuKhiConMuon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-05. HanhNguyen - KhucDanCaDangChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-06. ThanhThanh - BonMuaYeuChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-07. QuangMinh - NguocTrongLenTroi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-08. HanhNguyen - DoiConCoChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-09. VanTruong - TatCaLaHongAn (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KDCDC-10. VanKhanh - MotLanXinVang (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày