Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol6) - Vì Mẹ Thương Con
Up folder
          VMTC-01. HanhNguyen - MeOi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-02. DiemChau - XinMeHayNho (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-03. KhanhDuy - VoiMeXinVang (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-04. MyHanh - TinhMe (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-05. ThienBao - ViMeThuongCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-06. HanhNguyen - NguocTrongLen (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-07. KhanhDuy - CoMe (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-08. HanhNguyen - LeMeTuNhan (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-09. HuynhLoi - MeVaCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          VMTC-10. HanhNguyen - CungMeVaoDoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày