Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol5) - Khi Con Yêu Chúa
Up folder
          KCYC-01. LamTruong - KhiConYeuChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-02. MyHanh - NhuNguoiLuHanh (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-03. ChauTuan - VaChuaVanYeu (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-04. ThanhThuy - VeDayChuaOi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-05. NgocXuan - MotChieuCalve (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-06. LamTruong - ChuaDenVoiCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-07. NgocXuan - XinThuongDanCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-08. ThuMinh - VuiTrongTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-09. KhacDung - GioDoiNguocXuoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          KCYC-10. ThanhThuy - SongTrongTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày