Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol4) - Bài Ca Ngợi Tình Yêu
Up folder
          BCNTY-01. PhuongThao - ChuaChanNuoiToi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-02. DinhVan - MotLanDangHien (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-03. ChauTuan - NguyenCau.NhaPhuong (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-04. CamVan - MotLanSamHoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-05. DinhVan - ChieuTim (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-06. ChauTuan - NguyenCauTrongDem.NhaPhuong-(LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-07. LeTuan - BaiCaNgoiTinhYeu (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-08. PhuongThao - ChoTinhYeuLenNgoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-09. LeThu - RoiEmSeThay (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          BCNTY-10. LeTuan - BoKiepDiHoang (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày