Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol3) - Tình Chúa Cao Vời
Up folder
          TCCV-01. PhuongThao - TinhChuaCaoVoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-02. CaoDuy - XinDenVoiCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-03. ThuyTien - CaKhucYeuThuong (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-04. CamVan - ConTinChuaOi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-05. TamCaAoTrang - HatLenBaiCaMoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-06. CamVan - HanhPhucDoiCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-07. ChauTuan - TimChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-08. ChauTuan - TamSuChiecAoDong.x(LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-09. PhuongThao - NhoMe (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          TCCV-10. TamCaAoTrang - LayChuaLaVua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày