Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol2) -Ca Ngợi Tình Chúa
Up folder
          CNTC-01. TamCaAoTrang - TinhChuaThuongCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-02. ThuyDuong - TinhChuaMuonDoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-03. ChauTuan - TinhChuaChoCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-04. HaPhuong - TinhChuaThuyChung (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-05. HoangKim - TriAnTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-06. ThuyDuong - UocMoTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-07. HoangKim - NgoiCaTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-08. ChauTuan - SongAnTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-09. HaPhuong - TinhChuaTinhCon (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          CNTC-10. TamCaAoTrang - SongChoTinhChua (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày