Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/LmDuyThiên (Vol1) - Một Đời Tri Ân
Up folder
          MDTA-01. ThuyDuongVN - DonChaoNgayMoi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-02. HaPhuong - NhuCanhBeoTroi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-03. KhacDung - NguoiOiChoQuen (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-04. TrungHau - MotDoiTriAn (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-05. BaoYen - NhuConChiemBao (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-06. KhacDung - DiemCaTaOn (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-07. TrungHau - ChanHoaAnTinh (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-08. KhacDung - BaiCaTaOn (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-09. BaoYen - NhuAnhMatTroi (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-10. TrungHau - LamSaoDamQuen (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-11. NgocHai - VuiBuocTrenDuong (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          MDTA-12. ThuyDuongVN - DangLoiCamTa (LmDuyThien) Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày