Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Chúa Sánh Bước Với Con
Up folder
          Chua Sanh Buoc Voi Con - Mai Thao Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Con Can Den Chua - Hanh Nguyen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Dang Ngai Doi Con - Khac Dung Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Dang Nhung Buon Vui - Tan Dat Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Gioi Thieu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Ngai O Noi Dau - Bao Yen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Tinh Chua Mai Thiet Tha - Tuan Huy Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Tinh Chua On Ngai Da Du Cho Con - Quang Minh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Tron Doi Chua Van Yeu Con - Hanh Nguyen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Xin Ta On Nguoi - Doan Trang Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Yeu Khong Doi Thay - Bao Yen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày