Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn
Up folder
          Chua da la nguoi ty nan - Tan Dat & Kim Cuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Chuoi doi loi kinh - Tuan Khoa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Chuong Chieu - Cam Tho Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Gioi thieu1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 4 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 5 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu6 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 7 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 8 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu9 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          gioi thieu 10 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Kinh Chieu - Tan Dat Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Le Dang - Cam Tho Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Loi Kinh Tren Dong Doi - Thanh Su & Kim Cuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Loi Thieng - Khac Dung Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Noi Tha Huong - Hoang Kim & Tuan Khoa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Tinh Troi Con Mua - Hoang Kim Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          Xin Cho Che Con - Thanh Su & Kim Lan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày