Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/12 Bài Thánh Ca Xuân
Up folder
          01 .Dau xuan cau cho gia dinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02 .Dang Chua mua xuan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03 .Chao mung mua xuan Tran Dinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04 .Ngay Xuan xin dang Le Hong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05 .Loi chuc xuan Le Quyen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06 .Hat don xuan ve Nhat tan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07 .Cho nhau mua xuan Kim Chi Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08 .Mung hat xuan ve Thanh Binh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09 .Xuan hy vong Top ca Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10 .Phut giao thua Nhat Tan Thanh Thuy Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11 .Xuan ve Le Quyen Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12 .Me la mua xuan cuu do Nhat Tan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày