Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/Đổi Mới Con Tim
Up folder
          01. Xin Cho Con Niem Tin Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02. Chap Nhan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03. Xin Mo Rong Tim Con Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04. Thuong Con Tu Ngan Xua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05. Xin Dang Thanh Tam Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06. Nguyen Cau Cho Cha Me Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07. Trang Chuoi Loi Cau Binh An Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08. Xin Me Diu Con Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09. Loi Chua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10. Kinh Man Coi Van Nang Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11. Con La Nguoi Viet Tha Huong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12. Doi Moi Con Tim Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày