Number THREE & Number ONE (18/12/2013)

“Ba điều trong cuộc đời có giá đẹp nhất: Tình yêu - Bạn bè - Tự tin”. “Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Chân thành - Chuyên cần - Đồng cảm”...


NGƯỜI KHÁCH VÀ CON TÀU -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Cái giằng co sợ hãi nhất là không biết khi nào con tàu tới đưa tôi vĩnh biệt cuộc đời. Chẳng ai có kinh nghiệm về sự chết. Khi họ có kinh nghiệm thì cũng là lúc họ lìa đời. Phải chăng vì thế mà sự chết là một ám ảnh?


GIỌT LỆ -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (1 of2) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Một nhân vật gian ác như thế mà cũng khóc được sao? Nhưng dường như câu truyện không có kết? Người ta vẫn đang lùng bắt hắn. Có cần viết rõ cho người đọc thấy một kết thúc nhẹ nhàng, để nước mắt thôi là nước mắt?


GIỌT LỆ -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (2 of2) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Một nhân vật gian ác như thế mà cũng khóc được sao? Nhưng dường như câu truyện không có kết? Người ta vẫn đang lùng bắt hắn. Có cần viết rõ cho người đọc thấy một kết thúc nhẹ nhàng, để nước mắt thôi là nước mắt?


ÐƯỜNG LÊN NÚI CAO​ -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (1 of 3) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ
Một truyện ngắn có hai lối kết mà lối nào cũng ray rứt, cam go. Có kẻ cho rằng lối kết thứ nhất quá thương đau, nên chọn lối kết thứ hai có thật là ý muốn của người viết truyện?


ÐƯỜNG LÊN NÚI CAO​ -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (2 of 3) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ 

Một truyện ngắn có hai lối kết mà lối nào cũng ray rứt, cam go. Có kẻ cho rằng lối kết thứ nhất quá thương đau, nên chọn lối kết thứ hai có thật là ý muốn của người viết truyện?


ÐƯỜNG LÊN NÚI CAO​ -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (3 of 3) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Một truyện ngắn có hai lối kết mà lối nào cũng ray rứt, cam go. Có kẻ cho rằng lối kết thứ nhất quá thương đau, nên chọn lối kết thứ hai có thật là ý muốn của người viết truyện?


CÂY HOA LAN -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Linh mục đứng nhìn gốc lan bị bẻ gẫy, tâm hồn bùi ngùi. Có tiếng người đàn bà ghen tức, nguyền rủa thầm cha phó trẻ: "Trồng gốc lan để mà nhớ nó à!" - Cây hoa lan, người con gái tên Lan, kẻ trồng gốc lan, kẻ bẻ gẫy gốc lan, ai là nhân vật chính trong truyện?


CÂY HOA LAN -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (tiếp theo...) (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Linh mục đứng nhìn gốc lan bị bẻ gẫy, tâm hồn bùi ngùi. Có tiếng người đàn bà ghen tức, nguyền rủa thầm cha phó trẻ: "Trồng gốc lan để mà nhớ nó à!" - Cây hoa lan, người con gái tên Lan, kẻ trồng gốc lan, kẻ bẻ gẫy gốc lan, ai là nhân vật chính trong truyện?


CÀNH HỒNG TRÊN ÐỒI TUYẾT-Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ (26/11/2013)

Trích Tập Truyện Ngắn “Ðường Về Thượng Trí” -Lm Nguyễn Tầm Thường, S

Truyện nói về cành hồng trên đồi tuyết lạnh. Có loại hồng nào, mà lại nở được trong một chiều đông buốt giá mù sương? Tác giả bảo rằng có!

 


Nhà có nến không cô? (20/11/2013)
Nhà có nến không cô?  -  Danh Ngôn Về Mẹ - Việc Tốt Việc Xấu

15 Điều suy gẫm (20/11/2013)

15 Điều suy gẫm-Danh Ngôn Tình Yêu- Cười Mỗi ngày


    1    2   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày