GXĐM Lavang Tucson- Merry Christmas 2010 -Photo Slideshow (05/12/2013)

Máng cỏ năm xưa lặng lẽ quỳ
Ngắm nhìn Con Chúa nét từ bi
Ước làm mục tử đêm đông ấy
Ấp yêu sưởi ấm Chúa Hài Nhi


GXĐM Lavang Tucson- Trường Lavang 2010 -Photo Slideshow (05/12/2013)

GXĐM Lavang Tucson- Trường Lavang 2010 Photo Slideshow-Photo Slideshow


GXĐM Lavang Tucson- Các Em Mừng Tết Trung Thu --2010 -Photo Slideshow (05/12/2013)

GXĐM Lavang Tucson- Các Em Mừng Tết Trung Thu --2010 -Photo Slideshow


GXĐM Lavang Tucson- Mừng Xuân 2010 -Photo Slideshow (05/12/2013)

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới

 


GXĐM Lavang Tucson- Các Em Rước Lễ Lần Đầu -- Lớp 2010 -Photo Slideshow (04/12/2013)

GXĐM Lavang Tucson- Các Em Rước Lễ Lần Đầu -- Lớp 2010 

First Communion- Class of 2010-Photo Slideshow


GXĐM Lavang Tucson - Ngày Truyền Giáo -2010 -Photo Slideshow (04/12/2013)

GXĐM Lavang Tucson - Ngày Truyền Giáo -2010 -Photo Slideshow


    1    2    3    4    5    6   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày