Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (03/01/2018)

Thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2018
4pm - 9:30pm

Chúa Nhật ngày 18 tháng 2 năm 2018
11am - 5pm


Thánh Lễ Chiều Thứ 7 ngày 6 tháng 1 năm 2018 (02/01/2018)

Để mừng tiệc kỷ niệm 10 năm linh mục của cha xứ lúc 6:30pm. Giáo Xứ xin đổi giờ Lễ thành lúc 5:00pm


    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày