Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (18/12/2013)

 “Giáo lý cho người trẻ” (YOUCAT) là sách giáo lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo. Cuốn này được phát hành vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid khoảng giữa tháng 8 năm 2011. Sách được xuất bản bằng tiếng 


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD1 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD2 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD3 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD4 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD5 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


Mười Chuyện Đơn Sơ về Giáo Lý và Giáo Dục 10 (06/11/2013)

Mười Chuyện Đơn Sơ về Giáo Lý và Giáo Dục 10

 

Mười Chuyện Đơn Sơ về Giáo Lý và Giáo Dục 9 (06/11/2013)

Mười Chuyện Đơn Sơ về Giáo Lý và Giáo Dục 9

 

    1    2   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày