DẠ TIỆC GÂY QUỸ 2017 (14/03/2017)
(31/12/1969)
04-13-2014 Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay Năm A (12/04/2014)
(18/08/2016)
(18/02/2015)

(18/02/2015)

 

Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (18/12/2013)

 “Giáo lý cho người trẻ” (YOUCAT) là sách giáo lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo. Cuốn này được phát hành vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid khoảng giữa tháng 8 năm 2011. Sách được xuất bản bằng tiếng 

Number THREE & Number ONE (18/12/2013)

“Ba điều trong cuộc đời có giá đẹp nhất: Tình yêu - Bạn bè - Tự tin”. “Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Chân thành - Chuyên cần - Đồng cảm”...

   

 

5 phút Lời Chúa mỗi ngày