Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất

Chương Trình Tang Lễ Bà Matta Trần Thị Sang (20/02/2018)

Chương Trình Tang Lễ
Cầu cho linh hồn
Bà Matta Trần Thi Sang

Công bố sứ điệp Mùa Chay 2018 của Đức Thánh Cha (10/02/2018)
Lịch Công Giáo Tháng 2, 2018 (01/02/2018)
Hình Ảnh Tiệc Tạ Ơn Cha Toản và Cha Tú (06/02/2018)
(31/12/1969)
(31/12/1969)
Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (18/12/2013)

 “Giáo lý cho người trẻ” (YOUCAT) là sách giáo lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo. Cuốn này được phát hành vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid khoảng giữa tháng 8 năm 2011. Sách được xuất bản bằng tiếng 

Number THREE & Number ONE (18/12/2013)

“Ba điều trong cuộc đời có giá đẹp nhất: Tình yêu - Bạn bè - Tự tin”. “Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Chân thành - Chuyên cần - Đồng cảm”...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày